Wnioski i warunki certyfikacji
Wnioski i warunki certyfikacji
Ogólny wniosek o wycenę kosztów certyfikacji
Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji ISO 22000
Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji SA 8000
Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji IFS Food
Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji BRCGS Food
Wniosek o certyfikację Rolnictwa Ekologicznego - Produkcja Rolna
Wniosek o certyfikację Rolnictwa Ekologicznego - Przygotowanie/ Obrót
Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji KZR INiG
Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji ISO 22301:2019
Wniosek o wycenę kosztów certyfikacji GLOBAL G.A.P
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Bureau Veritas
+48 22 549 04 00
Wyślij email
WARUNKI CERTYFIKACJI
Ogólne warunki świadczenia usług certyfikacyjnych
Ogólne warunki świadczenia usług certyfikacyjnych (wersja angielska)
Warunki technicze świadczenia usług certyfikacyjnych
Warunki technicze świadczenia usług certyfikacyjnych (wersja angielska)
Zasady kalkulowania czasu trwania audytu
Procedura: Skargi i odwołania dotyczące certyfikacji
Procedura: Skargi i odwołania dotyczące certyfikacji (wersja angielska)
Procedura: Zawieszenie/wycofanie certyfikatu oraz unieważnienie umowy
Zasady i warunki świadczenia usług certyfikacji na zgodność ze standardem IFS
Zasady i warunki świadczenia usług certyfikacji na zgodność ze standardem BRCGS FOOD
STANDARDOWA PROCEDURA KONTROLI Cetyfikacja Rolnictwo Ekologiczne
Cennik Produkcja Rolna Rolnictwo ekologiczne
Cennik Przygotowanie/Obrót Rolnictwo ekologiczne
Cennik GLOBAL G.A.P.
Zasady dostępu do danych GLOBAL G.A.P.
PROCES CERTYFIKACYJNY
Jest to formalne zapytanie o ofertę. Zawiera niezbędne informacje o organizacji. Nie jest zobowiązaniem do przyjęcia oferty
Ocena zdolności i wykonalności usługi certyfikacyjnej. Może wymagać dodatkowych informacji.
Oferta certyfikacyjna prezentuje warunki i zasady przeprowadzenia procesu certyfikacji.
Akceptowana i podpisana przez Klienta oferta staje się umową certyfikacyjną.
Uzgodnienie terminów z Klientem. Powołanie Auditora Wiodącego i zespołu auditorów. Przygotowanie planu auditu certyfikacyjnego (etap 1 - wstępny).
Etap wstępny auditu certyfikacyjnego, którego głównym celem jest m.in. ocena gotowości organizacji oraz przygotowanie do auditu głównego.
Raport z auditu wstępnego jest dla Klienta podstawą do podjęcia niezbędnych działań korekcyjnych i korygujących. Ich przeprowadzenie warunkuje kontynułowanie procesu certyfikacji.
Audit główny certyfikacyjny.
Jeśli w wyniku auditu zostaną zidentyfikowane niezgodności, Klient jest zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań korekcyjnych oraz korygujących w terminie maks. 90 dni.
Rodzaj, zakres i skuteczność podejmowanych działań podlega ocenie i akceptacji auditorów.
Zamknięcie wszystkich "otwartych" niezgodności pozwala na zamknięcie raportu z auditu oraz wydanie rekomendacji przez auditora wiodącego.
Sformalizowany proces przeglądu procesu certyfikacji pod kątem jego poprawności oraz zgodności z procedurami certyfikacyjnymi oraz wydanie decyzji certyfikacyjnej.
Data przyznania certyfikatu jest datą podjęcia decyzji certyfikacyjnej.
Utrzymanie certyfikatu w okresie jego ważności jest warunkowane pozytywnym wynikiem auditów kontrolnych (w nadzorze) zgodnie z warunkami umowy certyfikacyjnej. Realizacja na zasadzie etapów 5, 8, 9 i 10.
Każdy okresowy audyt kontrolny jest podstawą do rekomendacji utrzmania certyfikatu.
PROCES WERYFIKACJI EMAS
Proces weryfikacji EMAS
PROCES CERTYFIKACJI SA 8000
Proces certyfikacji SA 8000
PROCES CERTYFIKACJI IFS FOOD, BRC GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY
Proces certyfikacji na zgodność z IFS Food oraz BRC Global Standard for Food Safety
PROCES CERTYFIKACJI DLA ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Etapy procesu certyfikacji dla Rolnictwa ekologicznego
PROCES CERTYFIKACJI GLOBALG.A.P.
Etapy procesu certyfikacji GLOBALG.A.P.
STOSOWANIE ZNAKU CERTYFIKACYJNEGO
Zasady stosowania znaku certyfikacyjnego Bureau Veritas Certification
REJESTR DZIAŁAŃ WG ZASAD ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
Rejestr działań Rolnik - Produkcja wg zasad Rolnictwa Ekologiczneg
Proces certyfikacji KZR INiG - Etapy procesu certyfikacji KZR INiG
Proces certyfikacji KZR INiG - Etapy procesu certyfikacji KZR INiG
Certyfikat Akredytacji PCA
Certyfikat Akredytacji PCA
Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego
Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego